Czcionka: Kontrast:

Planując tę ekspozycję cały czas mieliśmy na względzie jej „wartość edukacyjną” służącą zarówno osobom niepełnosprawnym jak i zdrowym.

 

Zabytki przedstawione są w pomniejszeniu, proporcjonalnym do wymiarów rzeczywistych. Są to bryły przestrzenne, tak by zwiedzający, szczególnie osoby niewidome mogły je dotknąć, zapoznać się   z ich kształtem. Ich wielkość jest tak dobrana, by można je było objąć dłońmi jednocześnie. Wysokość, szerokość i odległość  postumentów, na których są odlewy zapewnia komfort poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Obok każdego odlewu umieszczono informację w alfabecie Brajlle`a. Zawarte są w niej najważniejsze dane; tekst został  napisany zgodnie z zasadami audiodeskrypcji.  Ponadto dla osób widzących zostały przygotowane informacje o danym zabytku  w języku polskim  i angielskim.

 

Opracowaliśmy  i wydaliśmy  pierwszy przewodnik opisujący historię Sandomierza i pięciu prezentowanych zabytków, który jest  skierowany do turysty niepełnosprawnego intelektualnie. Przewodnik można wydrukować korzystając z tej strony. Jest on także dostępny bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej oraz w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

 

Mamy nadzieję, że zachęcimy  niepełnosprawnego Turystę do odwiedzenia Sandomierza, zapoznania się z historią miasta i zabytków. Bardzo byśmy chcieli zwiększyć świadomość społeczną odnośnie potrzeb osób niewidomych oraz niepełnosprawnych jakie powinny być realizowane przez muzea, instytucje kultury itp. Zapraszamy Państwa Przewodników, Nauczycieli, Opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo czy intelektualnie do zwiedzania ekspozycji, prowadzenia na jej terenie aktywnych lekcji historii czy innych zajęć.

▲ do góry