Czcionka: Kontrast:

Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś


Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś zostało zarejestrowane 17 lutego 2004 roku. Jest organizacją apolityczną, nie związaną z żadną instytucją kościelną czy ugrupowaniem samorządowym, działania są przejrzyste i nonkonformistyczne. Członkami Stowarzyszenia są osoby prywatne, nie mające bezpośredniego związku z realizowanymi celami. Stowarzyszenie nikogo nie zatrudnia do wykonywania prac administracyjnych. Wszelkie czynności związane z obsługą dokumentacji, projektów czynią nieodpłatnie, w ramach wolontariatu członkowie organizacji. Stowarzyszenie nie ma własnej siedziby. Jesteśmy organizacją non profit  w pełnym tego słowa znaczeniu, nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej.

 

www.dobrze-ze-jestes-sandomierz.pl

▲ do góry